CNC COMPOSITE

        

 

CNC КОМПОЗИТ – Lorka-130

• НОВ ТЕЧЕН КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ ЗА CNC МАШИНИ
• МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЛЯТ ВЪВ ВСЯКАКВИ ФОРМИ И КАЛЪПИ
• СЛЕД 24 ЧАСА МОЖЕ ДА СЕ ОБРАБОТВА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
• ЗА ГРАВИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ
• ИЗРАБОТКА НА ЦЕЛИ РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ
• ИЗРАБОТКА НА МАТРИЦИ
• КРАЙНИ ЕЛМЕНТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ
• СКЛУПТУРНИ ФИГУРИ
• ДЕТАЙЛИ И ЕЛЕМЕНТИ С РАЗЛИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
• ПЕРФЕКТНА ОБРАБОТКА С ЛАЗЕР
• УЧЕБНИ ЦЕЛИ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• ОТЛИВАНЕ В ПРОИЗВОЛНИ ФОРМИ И ОБЕМИ ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА
• МНОГО ЛЕСНА ОБРАБОТКА НА ВИСОКИ СКОРОСТИ И СТЪПКА
• ПОЛИРАНЕ ОЩЕ ПРИ РЯЗАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ИНСТРУМЕНТ И СКОРОСТ
• НЯМА ЛИНЕЙНИ РАЗШИРЕНИЯ ИЛИ СВИВАНИЯ
• ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
• РАБОТА БЕЗ ОХЛАЖДАНЕ
• СТАБИЛНИ РЪБОВЕ НА ПРОФИЛИТЕ НА РЯЗАНЕ
• ХИГРОСКОПИЧНОСТ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА МНОГО ДОБРО ГРУНДИРАНЕ, БОЯДИСВАНЕ, ЛАКИРАНЕ И ДРУГИ ОБРАБАБОТКИ
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВАТА В ПОСОКА ЯКОСТ И ЕЛАСТИЧНОСТ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА
• НИСКА СЕБЕСТОЙНОСТ

Подробно видео може да видите на faceboock страницата.

 https://www.facebook.com/CNC-Composite-1500494273594273/timeline/